Katılım Çağrısı

Başvuruları kabul edilen tebliğ sahiplerinin listesi için lütfen burayı tıklayınız.
Kongreye yönelik yoğun ilgi sebebiyle kongre tarihi 2-4 Mayıs 2018 olarak güncellenmiştir.

2-4 Mayıs 2018 / İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü tarafından üç yılda bir düzenlenecek olan Uluslararası İstanbul Felsefe Kongresi’nde, 2018 yılı için belirlenen aşağıdaki oturum içerikleri çerçevesinde felsefenin hem tarihî derinliğinin hem de çağdaş meselelerinin muhtelif boyutlarıyla ele alınması hedeflenmektedir.

Türkiye’de Felsefe: İmkânlar ve Zaaflar
Çağdaş Ontoloji Tartışmaları
Özne ve Metafizik
Çağdaş Etik/Politik Felsefe
İslam Felsefesi: Kavramsal Dönüşümler ve Süreklilikler
Çağdaş Mantık Tartışmaları

Kongreye katılmak isteyen kıymetli araştırmacıların 30 Eylül 2017 tarihine kadar 350-400 kelimelik tebliğ özetlerini başvuru adresindeki form yoluyla kongre sekretaryasına ulaştırmaları beklenmektedir.

Kongrenin dili Türkçe ve İngilizcedir.

Kongrede sunulan tebliğler bilahare belirlenecek takvim ve şartlar çerçevesinde yayınlanacaktır.