Önemli Tarihler

  • Tebliğ özeti göndermek için son tarih: 30 Eylül 2017
  • Kabul edilen tebliğ özetlerinin ilanı: 6 Kasım 2017
  • Tebliğlerin son halinin gönderilmesi için son tarih: 2 Nisan 2018
  • Kongre tarihi: 2-4 Mayıs 2018